Rymden

Underjordiskt vatten på Pluto kan ha rätta förutsättningar för liv

Tack vare NASAs ”New Horizons”-projekt vet vi nu mycket mer om Pluto, bland annat att marken är dominerad av istäckta slätter och berg. Trots att… Read More

Galaxer lika vintergatan i det tidiga universum visar att det inte var lika kaotiskt som vi tidigare trott

När universum började formas, för 13.82 miljarder år sedan, trodde astronomer att allt var en salig röra. Den relativt korta förflutna tiden skulle ha betytt att galaxer formats… Read More

Den hittills största zonen där asteroider slagit ned upptäckt

Lämningar från två meteoritkratrar har hittats i centrala Australien. Om dessa två kommer från samma asteroid, vilket man för tillfället misstänker, skulle deras sammanslagna storlek… Read More