Vi publicerar vetenskapliga artiklar inom flera områden. Våra artiklar är anpassade så att man skall hinna att läsa en artikel på ungefär två minuter. Med detta hoppas vi att våra vetenskapliga artiklar skall bidra till att de som läser dem skall kunna känna sig stolta över att ha hunnit läsa flera stycken under visit på toalett, på bussresor och liknande.

Områden vi rapporterar om

Kategorierna nedan är de vi skriver artiklar om. Det finns även korta beskrivningar om varje område.

Arkeologi

Arkeologi är kunskapen om människans förhistoria. Denna kategori kommer populäras med artiklar som förhoppningsvis utökar din kunskap om vår förhistoria. Nya föremål som hittas i marken, gamla boplatser som upptäckts eller nya runstenar kommer förmodligen bli till artiklar som du kan läsa här.

Biologi

Biologi är läran om liv och levande organismer. Vi har just nu en kategori som heter bilogi. Denna kommer dock upphöra att finnas, och artiklar om bakterier, svampar, växer och djur kommer istället alla hamna under kategorin ”Djur och natur”.

Fysik

Fysik är vetenskapen om materia, energi och krafter samt hur de påverkar varandra. Under denna kategori kommer du hitta allt från atomfysik till kvantfysik. Det som rör astrofysik kommer dock hamna under kategorin ”Rymden”.

Hälsa och medicin

Här kommer artiklar om människans hälsa samt medicinsk vetenskap (biomedicin) hamna.

Kemi

Kemi är läran som behandlar sammansättningen, strukturen och egenskaperna hos materia, såväl som förändringarna den genomgår under kemiska reaktioner.

Människan

Här kommer artiklar som handlar om människan, människas hjärna och människans beteende husera. Psykologi och om hjärnan.

Rymden

Här kommer det finnas artiklar om rymden. Astrofysik, planeter, astronomi och allt annat som hör därtill.

Teknik

Här kommer det finnas artiklar om teknikens utveckling och futurologi. Detta innebär att det främst kommer handla om nya uppfinningar och nya upptäckter som gynnar teknisk utveckling. Bland annat rör vi ämnen som elproduktion, industri, transportmedel och framtidsstudier.