Genom att ha bränt fossila bränslen och fyllt atmosfären med kol så har människan fått planeten att skjuta upp nästa istid med 50 000–100 000 år. En undersökning som nyligen gjordes kom fram till den slutsatsen efter att ha laborerat med de förhållanden som krävs för att planeten ska hamna i en ny period med riklig kyla. De kom fram till att jordens lutning i förhållande till solen är på rätt plats för en istid, men halten koldioxid i atmosfären är alldeles för hög, och motverkar därmed istiden.

Ett istäcke som skulle täckt stora delar av Europa, Nordamerika och Ryssland började förhindras redan vid starten industriella revolutionen. Förbränningen av kol fick då växthusgaserna att stiga över 240 ppmv. Sedan dess har det stigit än mer, och ligger idag runt 400 ppmv.

Forskningen, som publicerats i tidskriften Nature, är den första i sitt slag som förklarar vad som inducerar en istid. Genom att ha undersökt åtta tidigare istider från de senaste 800 000 åren har forskarna kunna lista ut vilka förhållanden som behövs för jorden att frysa till. Trots komplexiteten med vårt klimat så spelar två saker störst roll: mängden solljus som kommer in i den nordiska hemisfären och koncentrationen av kol i atmosfären.

 

Källor: The Guardian, Phys, Nature
Bild: ”Skidspår på Hundfjället” av David Castor