Forskare kommer i ett nytt projekt kallat ”The National Sea Simulator” att simulera global uppvärmning under 5 års tid. Detta görs för att odla fram en ny typ av superkorall som ska klara av framtidens uppvärmning i haven.

Det är ingen nyhet att uppvärmningen i haven som pågår är en stor katastrof för alla koraller som också är hem för mängder av det marina djurlivet. På 27 år mellan 1985 till 2012 så minskades alla koraller i Stora barriärrevet strax utanför Australien med ca 50 %.

Genom att hjälpa till i utvecklingen av koraller hoppas man att i framtiden också kunna åtnjuta våra vackra koraller och bevara dem så att vi slipper ett utdöende av de 600 arter som just nu finns i revet utanför Australien.