En färsk studie som publicerats i Neuroscience and Biobehavioral Reviews visar på att alkohol och kärlekshormonet oxytocin har nästan identisk påverkan på människans beteende.

Oxytocin är hormonet som associeras med kärlek, kramar, orgasmer och allting intimt. Hormonet spelar en stor roll i hur barn binder sig till sina mödrar och har även visat sig vara en viktig komponent i hur man passar ihop sinsemellan i ett par. När vi får en kraftig ökning av oxytocin genom ett intimitet så förtrycker hormonet de områden i hjärnan som uppfattar känslor av stress och ångest.

Det var denna fakta som gav personer vid universitetet i Birmingham idén att undersöka likheterna mellan oxytocin och alkohol.

Forskningen jämförde resultaten på nasalt intag av oxytocin och hög alkoholkonsumption. Det visade sig att båda hade en förbluffande liknande effekt. Dr. Ian Mitchell förklarar; “De verkar påverka olika receptorer i hjärnan, men ger likadant resultat. De påverkar de nervbanor som styr hur vi uppfattar stress och ångest i social situationer, såsom intervjuer och dejter. Oxytocin och alkohol kan göra dessa situationer mindre skrämmande.”

Källor: Neuroscience and Biobehavioral Reviews, IFL Science