Kemi

Audi har lyckats göra diesel från vatten och koldioxid

Den heliga gralen när det gäller energiproduktion: att producera ett bränsle som är koldioxid-neutralt och kan användas i dagens motorer utan extra ombyggnad. Det finns… Read More