Lever du på norra halvklotet kommer December ha minst timmar solljus och flest timmar mörker jämfört med de övriga månaderna. Detta sker på grund av att jordens axel lutar bort från solen vid årets slut. Trots att December har minst solljus, har den ändå de längsta dagarna på ett år.

Det hela baserar sig på att antagande om hur många sekunder varje dag är, men eftersom jorden inte är exakt rund, så stämmer inte beräkningarna så bra. MinutePhysics förklarar detta vidare i videon nedan.